Trying to understand
Sinds 2011 kreeg mijn werk een steeds analytischer karakter. De gedachten en vragen over het afbreken van de materie, over rijping, over het uit elkaar vallen van samengestelde vormen, over overwoekering door één levensvorm en de interactie binnen een groep; dit speelt steeds vaker een rol in mijn werk. Daarom noem ik de series werken op papier uit deze recente fase 'Trying to understand'. Het is een overkoepelende titel voor de series Who is afraid of weaving, Changing direction, Lemna en BC.

Who is afraid of weaving is een serie tekeningen ontstaan als een eerste poging om bewegingen van vogelzwermen te begrijpen. Tijdens het tekenproces werd ik gegrepen door de structuren die ontstonden door de overlapping van getekende vormen. Er ontstonden textielachtige 'weef'-patronen. Vandaar de titel van de serie. Het proces zelf is ook niet zo vreemd: textiel is vlak maar plooibaar en verandert van vorm in de ruimte en de wind... en schering en inslag (ketting- en inslagdraden) worden hier een reflectie op de richting en afstand tussen vogels binnen een zwerm.


Hoewel ik een groot natuurliefhebber ben en juist veel bewondering heb voor de complexiteit van de ecosystemen en de diversiteit en rijkdom van kleuren en vormen, is dat niet in mijn werk terug te vinden. In de getoonde tekeningen isoleer ik elementen uit hun context en, door ze te vergroten of te herhalen, krijgen ze een andere dimensie en soms een andere betekenis.
Isolatie en herhaling van vergelijkbare vormen/organismen zijn eigenschappen van monocultuur. Door de mens is monocultuur de dominante vorm geworden in het landschap om ons heen; een soort abstractie, onze vervreemding van de natuur. Maar monocultuur bestaat ook zonder invloed van de mens, iets wat we zien bij planten die een gebied overwoekeren, of dieren van dezelfde soort die in grote groepen leven. Elke monocultuur heeft een eigen patroon en structuur. Series tekeningen 'Changing direction' en 'Lemna' gaan over monocultuur.

Changing direction
Gefascineerd door zwermen vogels (eng. murmuration), begon ik te denken over het patroon van vliegen in een complexe formatie, over 'verkeersregels' binnen zo'n groep: om altijd een zelfde afstand te houden van elkaar moet een imaginair elastische raster of net gevormd worden. De beweging van zo'n complex 'organisme' kan alleen met film worden vastgelegd. Op papier blijft alles wat ik teken een 'poging tot begrijpen'. Er zijn meerdere lagen van een 'net' die elkaar overlappen. Tijdens het tekenproces, laat ik op een gegeven moment het idee van murmuration los en zo ontstaan tekeningen die volledig abstract zijn.


Lemna
Lemna is een serie tekeningen geïnspireerd door de overwoekering van sloten door een minuscuul plantje, eendenkroos. De tekeningen zijn in vele lagen opgebouwde rasters van druppels aquarelverf en getekende lijnen die de stippen (volgens strikte regels en overtredingen daarvan) verbinden. Zo ontstaat een illusie van een ondoordringbaar tapijt.


BC
De afkorting 'BC' staat voor 'life before chlorophyll'. Chlorophyl, zon-energie bindend maar onstabiel pigment is een thema dat me fascineert. Deze werken zijn het resultaat van mijn gedachten over hoe zou het leven er uit moeten hebben gezien voordat chlorophyl ontstond....
Was het leven op aarde toen zwart-wit?